Дар як сатр
» Материалы за 15.12.2018
19:5415 декабр

Дар њошияи матлаби «Ногуфтањо»-и Додољон Атовуллоев, ки рўзи 13 декабри соли 2018 дар сањифаи фейсбукиаш нашр шудааст

Дар љавлонгоњи сухан њар кас бо сењру эъљози ќаламаш ворид мешавад ва дар сабќати маъниофарї ќувва меозмояд. Барои нишон додани нерў ва ќудрати сухан муаллифро минбарњои баланд, рўзномаву маљаллањои пурљило, сомонањои хоса ва харљи маблаѓњои њангуфт зарурат надорад, балки доштани мањорати суханварї кофист.

19:3715 декабр

Нуқтаи тамат дар моҷарои наҳзат (дар њошияи матлаби Д. Атовуллоњ)

Аљаб сабки нигориши љолибе дорад Д. Атовуллоњ. Бо чанд калима ва ё љумлаи мухтасар матолибе бузургеро ифода мекунад. Паём мерасонад. Воќеиятро бозгў месозад. Бепарда душманро душман, дўстро дўст, хасро хас, мушкро мушк, риёро риё, найрангбозро найрангбоз, иѓвогарро иѓвогар, ќаллобро ќаллоб, њалолро њалол ва њаромро њаром мегўяд. Ин њам бе тарсу њарос ва хушомаду тамаллуќ. Ў парвои онро надорад, ки матолибаш ба касе маъќул мешавад ё не. Аслан, фикрашро њам намекунад. Ин ќабил шахсонро дар замони Шўравї «фуртакигўй» меномиданд. Ба назарам, фошкорї, бепардагўйї ва љуръатмандї расму роњи зиндагии Д. Атовуллоњ буда ва њаст.

19:3415 декабр

Додоҷон намоде аз қаҳрамонӣ

«Ногуфтаҳо» - и Додоҷони Атовуллоро, ки дар саҳифаи фейсбукияш ба табъ расидаву аз ғавғои сагонаи гумроҳони наҳзатӣ ба сутӯҳ омада, ононро ба баҳси мардонаи онлайнӣ хондааст, метавон ҳамчун боз як мушти обдоре ба даҳони бефаровези гурӯҳе аз ватанфурӯшону хиёнатпешагони миллату давлати Тоҷикистон талаққӣ дод, ки ҳамчун шағолони даштӣ бо сояи худ низ пархош мекунанд. Танҳо ҳамин ҷумла: "Бо Кабирӣ пайвастанхиёнат ба озодӣ, хиёнат ба мубориза,хиёнат ба миллат аст!!!” гуфтани ӯ худ аллакай ба таври рӯшод тинати патуразилонаи ин нотавонбинон ва думравони ӯро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун оина равшан менамояд.Ҳарчанд ҷомеаи солими Тоҷикистон ва ҳар фарди соҳибдилу соҳибхиради сайёра кайҳост ба хубӣ дарк карда, ки аз ин нобакорон ва хиёнатпешагони наҳзатӣ ба ҳеҷ ваҷҳ дар ду дунё ҳам хубие намебарояд. Вале ҳамин табиати бадгавҳарияшон оромашон намегузорад, хӯю хислати бо хун ба шарёнашон омадаро аз худ бадар созанд. Чаро ки ҳарчӣ бо хун омадааст, бо ҷон меравад. Бо вуҷуди ин ки сагҳои наҳзатӣ хуб медонанд, онҳоро сафиру вазири давлате як сӯ истад, ҳатто хешу ақрабояшон аз онҳо ҳазар доранду эътироф ва эҳтиромашон намекунанд, вале аз ҷакидан намемонанду аз худ фаришта месозанд.

19:2515 декабр

Додоҷони Атовулло дар “Ногуфтаҳо” ҳама гапро гуфт

Матлабе ки дар сањифаи фейсбукии Додољони Атовулло рӯзноманигори саршиноси тољик бо унвонии «Ногуфтањо ё дар интизори аломати нуқта» ба нашр расидааст, агарчи хеле кўтоњ аст, вале сахт такондињанда мебошад. Рўзноманигор дар ин матлаби кўтоњ ва пурмаънои хеш, ки онро дар шакли хоњиш баён намудааст, чанд нуктаро равшан намуда тавзењ медињад.

19:0515 декабр

Раҳбари Кумитаи марг (Кузов, ки ба қуз задан назди омирони вилояти фақеҳ одат кардааст)

«Ҳар куҷо марди номист, бидон ки язгуломист», ба «қаҳрамон»-и имонбохтаву аслгумкардаи ин қитъаи насрӣ сидқ намекунад. Ба ӯ ин матали мардумӣ рост меояд: "Асп дорӣ?”, "Не”, "Хар дорӣ?”, "Не”, "Кузов дорӣ", "Ҳа”, "Биёраш…

Ба гуфти мардуми Дарвоз номи он номарак Кузов аст, ки пеши хоҷагони охундиаш ба орзуи мазҳабзада сохтани мардум ду қатъ ва хам шуда, дар пайи хуморшикании наҳзатиҳо ҷавонони водии Язгуломро 3 соли охир афгору валангор кардааст.

18:5415 декабр

Фарқи байни “Кабирӣ ва шайкаи ӯ” аз латтаи байни по дар чист?

"Зӯр бошӣ (мард бошӣ), биё як ба як мезанем”. Ин ҷумлаест, ки аксари мо ё дар кӯдакӣ ё замони мактабхониву донишҷӯӣ шунидаем ва ё шояд худамон онро гуфтаем. Одатан ин даъват замоне сурат мегирад, ки тарафе мехоҳад қудрат ё зӯри бозуи худро ба танҳоӣ дар муқобили неруи дигар "мардак барин” намоиш диҳад.

17:5515 декабр

Абу Усома Нораки – верный пёс ТЭО ПИВ

Понятно, когда СМИ уделяют пристальное внимание истинным героям нашего времени, актуальным событиям и проблемам. Однако отдельные жёлтые интернет-сайты в поисках собственной популярности и привлечения к себе читательского внимания, хватаются за любые темы, представляя анти-героев и террористов как пример для подражания и символ успеха. Называют их суперзвёздами, пусть даже террористических организаций.

10:5915 декабр

Jews and Christians in the curved mirror of Extremist-Terroristic Organization of Islamic Renaissance Party

 

In 2015, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan was banned by the Supreme Court of the Republic of Tajikistan as an terrorist - extremistic organization. Experts have written articles on the reasons of such decision regarding Extremist-Terroristic Organization of Islamic Renaissance Party (ETOIRP). The author of this article wrote about this issue too. Due to impossibility of explaining all the reasons of ban of the ETOIRP by the Supreme Court in one article, therefore, we tried to disclose and explain one of the reasons based on the works conducted by the ETOIRP in order to explore to the defenders of the ETOIRP in European countries and